تالار زبانشناس

معنی rock,n'roll god

سلام معنی جمله rock’n’roll God چی هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 Likes

سلام
به معنی خدای موسیقی راک هست

3 Likes