تالار زبانشناس

بعضی از لغات ترجمه ندارند یا ترجمه مناسب ندارند

معنی give up چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

Quit
ٔ،،،،،،،،،،،…

1 Likes

سلام دوست عزیز
معنیش میشه ، تسلیم شدنgive up
اگه به فارسی اون درس دقت بکنین نوشته خودش که یا باید تسلیم بشه(بمیره) یا زنده بمونه.
موفق باشی

3 Likes