تالار زبانشناس

معنی کلمه clam

معنی clam در این متن یعنی چی

======================
این تاپیک مربوط به درس «Being Alone and Crazy by Vicky» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۹»)

1 Likes

آدم کم حرف

someone who does not say what they are thinking or feeling

1 Likes