تالار زبانشناس

مشکل در گرامر این دوجمله

سلام این ve تو این جمله مخفف چیه lsuppose l shouldve asked you to

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

Should + have + past participle.

1 Likes