تالار زبانشناس

مششکل در گرامر

چرا گفته شده I might ask a question? چرا گفته نشده I may ask a question?

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)

1 Likes