تالار زبانشناس

مفهوم flew در if you flew a kite و همچنین let در would you let it fly

هر چند let به معنای اجازه دادن هست اما زمانی ما کبوتری رها می کنیم دیگه اجازه پرواز کردنش دست ما نیست !!!

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Importance of Time Management by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

1 Likes

گذشته فعل fly میشه flew
در مورد let هم شما اجازه میدی که کاری انجام بشه، یعنی میذاری پرواز کنه؟

1 Likes