تالار زبانشناس

مفهوم و معنی cradle_to_cradleدراین جمله چیست؟

She says manufacturers are increasingly interested in the idea of" cradle- to- cradle"technology. That involves thinking about a product’s whole lifetime.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Electronics Industry Hopes for a Reset in 2010» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۹»)

1 Likes