تالار زبانشناس

Quaker weding

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Getting married» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes