تالار زبانشناس

سلام 2روزه برنامه رو باز میکنم صوتی باز نمیکنه؟!

عدم اجرایی صوت

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)

1 Likes