تالار زبانشناس

Questions about had to play

whats difference between this "Who did she have to play? " and this " who had to play tiger woods ? "
زمانیکه بخوابم بپرسیم سوفی با کی باید بازی کنه و زمانیکه بخوابم بپرسیم کی باید با تایگر بازی کنه . چرا هر دو تا رو نمیشه اینطوری نوشت ؟
who had to play him/her ?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

2 Likes

زمانی که میخوای با wh questions سوال بسازی،مخصوصا who و whom؛ اگر پاسخ سوال شما subject باشه دیگه نیاز به wh questions نداری.
یه نکته هم داره، چون جواب subject میشه بنابراین whom هرگز نمیتونه تو این فرم که گفتم به کار بره.
who introduced you zabanshenas?
کی شما را به زبان شناس معرفی کرد؟

زمانی که پاسخ سوال شما غیر subject باشه؛
در این حالت هم منطقا whom قرار میگیره چون پاسخ object هست، ولی در انگلیسی به جای whom از who هم استفاده میکنند.
whom did you introduce to zabanshenas?
چه کسی را به زبان شناس معرفی کردید؟

2 Likes