تالار زبانشناس

معنی فعل desended چیست؟

در متن desended چه معنی میدهد؟ زبان مدرن فروکش کرد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Stonehenge» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

2 Likes

سلام وقتتون بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::sunflower:
باتاخیر :slight_smile::slight_smile::slight_smile::point_down::point_down::point_down::point_down:

فرود آمد

ترجمه‌های descend

فعل

پایین امدن

dip, descend, fall

سرازیر شدن

slant, slope, descend, steepen, be turned upside down

فروکش کردن

subside, ebb, come down, flow down, go down, lower

نزول کردن

sink, come down, descend

فرود امدن

come down, alight, land, ground, descend, shore

پیاده شدن

disembark, alight, land, descend

پایین رفتن

go down, come down, descend

1 Likes