تالار زبانشناس

کاربرد کلمه home

در متن کلمه homeهست که بازگشته به خانه ترجمه شده، چطور میشه از کلمه home این استنباط را داشت؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

یکی از معانی home “به خانه بازگشتن” هست.

5 Likes

این مشکل را منم داشتم.حتی تو دیکشنری دیدم که home کاربرد فعل نداره درصورتیکه اینجا به عنوان فعل استفاده شده

1 Likes

home from the war
یعنی از جنگ برگشته، از جنگ به خانه آمده

2 Likes