تالار زبانشناس

معنی sharp

سلام این جمله چه معنی داره با تشکر.
I have a sharp vision of success.

2 Likes

سلام معنی تحت اللفظیش تقریبا اینجوری میشه؛
من دیدگاه عمیق و تیزبینانه ای نسبت به موفقیت دارم

5 Likes