تالار زبانشناس

هایلایت دو حرف چگونه است؟

فک کنم نمیشه…:slight_smile:

1 Likes