جملات نوشته نشده در داستان the pillow fairy

منم ب این مشکل خوردم لطفا کمکم کنید