تالار زبانشناس

عوض کردن کلمات بدون اینکه اسیبی به متن بزنه

ایا میشه عین این عبارات داستان رونگیم و بازبان ساده تر و قابل فهمتر برای خود، ولی کامل و بدون اسیب زدن به متن. جمله مونو بگیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

چیزی که شما فرمودید همان استراتژی پنجم از ۵ استراتژی برای تقویت مکالمه است

2 Likes