تالار زبانشناس

اشتباهات تایپی در قسمت حریم خصوصی سایت

سلام اقای ناصری
توی بخش حریم خصوصی یک اشتباه تایپی وجود دارد:
استفاده شما از این وب سایت نشان دهنده‌ی موافقت شما با سیاسیت حفظ حریم شخصی این وب سایت می باشد.
و همچنین در اینجا:
آیا ما هر گونه اطلاعاتی را در اختیار شخص خارجی قرار کی دهیم؟

5 Likes