تالار زبانشناس

معنی up در عبارت spraying on the paintings up

سلام
مربوط به ادامه جمله ست
موقت مکانی اتاق نمایش رو میگه که در بالای زیر زمین قرار داره

1 Likes