تالار زبانشناس

He listens to classical music

سلام دوست عزیز
The کاربرد های مختلفی داره از جمله:
The زمانی به کار میره که یه چیز شناخته شده مثلا:
I love classical musicتو جمله بعدی میگم.because theclassical music makes me relax
دقت کن که تو جمله اول the بکار نرفت چرا؟چون classical music ناشناخته بود ولی تو جمله دوم چون تو جمله اولت ازش صحبت کردی دیگه شناخته شده پس the استفاده میکنیم قبلش

2 Likes