تالار زبانشناس

Pass onترجمه ی

معنی دقیق pass on چی میشه؟
سفارش دادن؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« صرف شام در رستوران 2 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
: « پادکست ESL » درس: « بخش اول »