تالار زبانشناس

تمامی عبارات native show

سلام…در اینستاگرام یه پیجی هست به نام
native showو یه عالمه عبارت و ضرب المثل داره
که من تقریبا نصفشونو نوشتم تو دفترم تا حفظ کنم…
اینجام میزارم شاید مفید باشه…
1.no offense
به دل نگیری،جسارت نباشه
2.non taken
به دل نگرفتم،ناراحت نشدم
3.go easy on her/him
باهاش راه بیا،بهش سخت نگیر
4.I don’t care
برام مهم نیست
5.dream on
به همین خیال باش
6.bon appetite
نوش جان
7.I have no choice
چاره ای ندارم
8.it’s not worth it
ارزششو نداره
9.good job
کارت عالی بود،افرین
10.back off
بیخیال شو،بکش کنار
11.I don’t give a damn
اهمیت نمیدم،عین خیالم نیست
12.don’t mention it
حرفشو نزن،قابلی نداره
13.beat it
بزن به چاک
14.put yourself in my shoes
خودتو جای من بزار
15.not in a million years
اصلا و ابدا
16.I have butterflies in my stomach
دلشوره دارم
17.what’s bring you here?
چه عجب از طرفا
18.don’t burst my bubble
نزن تو ذوقم
19.(take a look(at
نگاه انداختن(به)
20.you will soon pay
به زودی تقاصشو میدی
21.don’t be funny
مزه نریز
22.stop picking on me
انقدر به من گیر نده
23.what a pitty
چه حیف
24.I’ll take you down a peg
روتو کم میکنم
25.never mind
بیخیال
26.mind your own business
سرت به کار خودت باشه
27.what an apple polisher
عجب ادم چاپلوسی
28.let someone down
ناامید کردی(کسی)
29.it’s not a rocket science
نمیخوای که اپولو هوا کنی
30.make yourself at home
خونه خودته،راحت باش
31.cool it
اروم باش
32.fallow your heart
ببین دلت چی میگه
33.what’s eating you?
چته؟
34.you missed the boat
دیر جنبیدی
35.I’m beat
دارم از خستگی میمیرم
36.I’m of two minds about it
دو دلم
37.she’s ful of beans
خیلی پر انرژیه
38.I’m off
من رفتم
39.oh jeez
ای وااااااااای
40.red-letter day
یه روز به یادموندنی
41.you are going too far
دیگه داری زیاده روی میکنی
42.apple of one’s eye
عزیز دردونه
43.it’s all greek to me
برام نامفهومه
44.let’s bury the hatchet
بیا اشتی کنیم
45.lose face
بی ابرو شدن
46.they did a runner
فلنگو بستن
47.he’s loaded
وضعش توپه
48.black market
بازار سیاه
49.she took french leave
جیم شدن
50.don’t get me wrong
سوء تفاهم نشه یه وقت
51.your goose is cooked
گاوت زاییده
52.I feel blue
حالم گرفتست
53.a big ask
خواهش بزرگ
54.I’m on tenterhooks
بلا تکلیفم
55.how cheeky
چه پررررو!
56.let sleeping dogs lie
شر به پا نکن
57.lily-livered
بز دل
58.don’t talk back to me
حاضر جوابی نکن
59.it’s on me
مهمون من
60.red herring
نکته انحرافی
61.I’m easy
واسه من فرقی نمیکنه
62.just between you and me
بین خودمون بمونه
63.suit yourself
هرجور راحتی
64.are you pulling my leg?
داری دستم میندازی؟
65.that’s that
همین که گفتم
66.hush money
حق السکوت
67.it,s on the tip of my tongue
نوک زبونمه
68.how so?
چطور مگه؟
69.you rock
تو محشری
70.can,t you take a joke?
جنبه شوخی نداری؟
71.my lips are sealed
دهنم قرصه
72.never say die
ناامید نشو
73.she has a sharp tongue
زبونش تنده
74.so what?
خوب که چی بشه؟
75.take it or leave it
میخوای بخواه نمیخوای نخواه
76.she is the salt of the earth
از خوبای روزگاره
77.let,s meet up somebody
یه قرار بزار همو ببینیم
78.it,s a deal
قبوله
79.bad workers always blame their tools
عروس بلد نیست برقصه میگه زمین کجه
80.turn the other cheek
بخودت نگیر
این پست به زودی تکمیل خواهد شد
منبع: instagram: native show

17 Likes

مرسی دوست عزیز
کار خیلی بزرگیه که دانشت رو در اختیار دیگران میذاری :rose:

3 Likes