At the drop of a hat

At the drop of a hat
0

#1

سلام.این عبازت بالا اصطلاح است؟معنی دقیقا چی میشه؟ممنون میشم.

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «فرمول خوشبختی»)


#2

یعنی بدون درنگ، فورا