تالار زبانشناس

ترجمه patron saint چی میشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « [بسته ی اول](https://zapp.ir/kid-stor

2 Likes

ترجمه patron saint چی میشه

2 Likes

به معنی امام یا شخص مقدسی که حامی کسی باشد

5 Likes

این جمله که برای درس “جرج و اژدها” هست!
اینجا تاپیک جوجه اردک زشت هست که خودتون اوکی کردید.

معنایش به نظرم بشه : حامی مقدس

4 Likes