تفاوت لغتی که در جمله بلدیم با همون لغت به صورت تکی

عنوان دیگه ای واسه مطرح کردن سوالم به ذهنم نرسید :sweat_smile::sweat_smile:
من لغتهارو تو جمله میتونم بفهمم معنیشونو ولی تکی نه :disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:
این یعنی اینکه هنوز لغتو بلد نیستم نه :neutral_face:

1 پسندیده

اصلش همونه که تو جمله بفهمید. البته نگران نباشید کمی که بیشتر در زبان غوطه ور میشید به طور ناخودآگاه کلمات میان.

3 پسندیده