در رابطه با دسته‌بندی سوال

ببین واسه اینکه وسیله یک شخص معلوم بشه مانند
This is my sisters pen
یعنی اون خودکار خواهر منه
امیدوارم متوجه شده باشی

Do برای I, we, they می آید که میتواند بعد از فعل کمکی به کار رود مثل
: I {want, need,…} to do
something .
Does برای It, He, She به کار میره و طرز استفاده از اون هم مثل Do هست. مثل :
She doesn’t like me.
Did فعل گذشته do هست
برای مثال :slight_smile:
سوال : Did you go to the airport?
جواب : yes, I did. No, I didn’t.
منفی : I didn’t go to the airport.

چون نشانه جمع هست و جمع می بنده مثل tois به معنی ها

دنیا روبه پایان هست یه به ادامه رشت

باشه خزف مثل تیر که از کمان در میرود

found شکل گذشته فعل find هستش میتونه به معنی متوجه شدن و فهمیدن هم به کار بره

سلام میشه بگید کدام یک از جمله ها درسته
He was start singing at fourteen Years old

He was started singing at fourteen years old

He started singing at fourteen years old

با سلام کلمه FYI میدونم مخفف برای اطلاع شما اما توضیح بیشتر میخوام درباره این کلمه تشکر

سلام من تازه نصب کردم و روش استفاده را نمیدانم میشود مرا راهنمایی کنید