تالار زبانشناس

معنای i like to catch a lot of fish

عبارت i like to catch a lot of fish یعنی چی؟ میگه من دوست دارم ماهی زیادی بگیرم.بعد چرا یهو میگه so i was very happy انگار که این اتفاق افتاده.در حالی که قبلش نگفته من کلی ماهی گرفتم

==================
این تاپیک مربوط به درس« My Vacation by Kevin » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های شاگردان Emma » فصل: « قسمت ۶ »

1 Likes

داره خاطره تعریف میکنه ولی در واقع اون علاقه داشتن به ماهی گرفتن زیادی سرجاشه. وبه همین خاطر از حال ساده استفاده کرده.

4 Likes