تالار زبانشناس

معنی جمله let's

Let’s find out more about it.معنی این جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

یعنی بیا بیشتر ازش بدونیم
Find out یعنی پی بردن فک کنم

4 Likes