تالار زبانشناس

داستان کوتاه درس مسابقه

معادل فارسی go down van ness street
Look over at
Sucka
Take off
Better luck next time

2 Likes

سلام

رفتن روی خیابان ون نس: اینجا چون یه جورایی داشته سرپایینی میرفته از down استفاده کرده

نگاه کردن (یک بری): یعنی گردنشو ۹۰ درجه چرخونده و به آلن نگاه کرده

یه فحشه که به گفته ای جی خیلی فحش بدی نیس مثلاً میشه عوضی معنیش کرد

پرواز کردن: یعنی اونقدر با سرعت بالا شروع به حرکت کردند که انگار پرواز کردند!

بهتره دفعه‌ی بعد شانستو امتحان کنی

سعی نکنید براشون معادل فارسی پیدا کنید (کاری که معلمان مدارس، دانش آموزان رو تشویق به انجام دادنش می‌کنند)، سعی کنید مفهومشو بفهمید. مفهوم بیشترشون رو که ای جی توضیح میده بقیشونو میتونید از تو دیکشنری پیدا کنید
(من برم که مدرسم دیر شد، خدافظ)

3 Likes