تالار زبانشناس

Sleeping and dreaming معنی جمله‌ی

Untill you are Sleeping and dreamin
معنیه این جمله‌ یعنی چی؟
[//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « حضانت فرزند - درسنامه اصلی »

2 Likes

خوابیدن (خواب دیدن) و رویا دیدن

3 Likes

خب اینجا چه معنی میده؟
انتهای درس گفته انقدر این درس رو گوش بدید که
sleeping and dreaming about your stories
بشید

2 Likes

انقد گوش بدید که این داستانها وارد رویا و خوابتون بشه

3 Likes