تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب بیگانه

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « بیگانه » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 5

1 Likes