تالار زبانشناس

Idioms dictionary

با توجه به چیزایی که اقای هوگ تو این درس میگه و البته موسسین زبانشناس هم رو اون تاکید دارن بیایم یه دیکشنری اصطلاحات به نرم افزار اضافه کنیم

==================
این تاپیک مربوط به درس« اولین قاعده - عبارات را یاد بگیرید نه لغات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « کتاب گویا »

3 Likes