تالار زبانشناس

معنی و کاربرد as در جمله چیست؟

معنی و کاربرد as در جمله

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

سلام.

معانی
as
وقتیکه / هنگامی که - بعنوان - همانطور که

در این مثال
as
به معنی وقتیکه ، هنگامیکه هستش
و اما کار برد
as :
اگر بخواهیم دو چیز یا دونفر یا دو حالت یا دو شرایط رو باهم مقایسه کنیم ازش استفاده می کنیم بعنوان مثال

I can’t play soccer as well as I did
من نمیتونم دیگه به خوبی سابق یا مثل گذشته فوتبال بازی کنم.

3 Likes