تالار زبانشناس

ترجمه would need

ترجمه she would need alot of money چی میشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مرد ممتاز »

1 Likes

She has realized that she would need a lot of money

میگه اون درک کرده بود که به پول زیادی نیاز خواهد داشت.

کلمه would گذشته will هست. وقتی در زمان گذشته میخوایم درباره آینده صحبت کنیم از would استفاده می کنیم.

3 Likes