تالار زبانشناس

معنی leave در عبارت leave any poison

سلام دوست عزیز

یکی از معانی leave به معنی انگلیسی بخواهیم بگیم میشه remain .

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leave?q=leave+

6 Likes

اینجا ب معنی به جا گذاشتنه
Leave it here
همینجا بزارش
تو جمله هم میگه هیچ سمی واسم نزاشتی

5 Likes