تالار زبانشناس

تفاوت بین successful و succeed

سلام
میخواستم بدونم چه تفاوتی میان این دو جمله هست
He will be secessful
He will succeed
در فارسی معنی جفتشون میشه او موفق خواهد شد

3 Likes

اولی صفته. که بعد از فعل to be در زمان آینده اومده
دومی فعله که اونم آینده است. دوتاشم یه معنی داره

6 Likes