تالار زبانشناس

موضوع بی ربط حقوقی

سلام به دوستان زبانشناس
شب همگی بخیر
موضوع زیر ربطی به زبان اصلا نداره
اماچون موضوع متلابه جامعه است واکثردوستان زبانشناس باهاش سروکار دارندوظیفه ی خودم دانستم که شماهم در جریان قرار دهم بخصوص اینکه بچه های زبانشناس بخاطر منبع درآمدشان باافراد زیادی سروکار دارند وبیشتردرتماس چک هستند.بازهم از مدیران و مربیان کمال عذرخواهی را دارم ۱دنیاشرمندگی:
چک:
:white_check_mark:ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست امروز (شنبه۳آذرماه۹۷) اعضاء شورای هماهنگی سران قوا گفت:

:small_orange_diamond:بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم ، مصوب شد که دیگر چکهای تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

:small_orange_diamond:بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چکهای موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد چکها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر خواهد شد.
چك

:small_red_triangle_down::small_red_triangle: ۱۱ اصلاحیه مهم قانون چک در سال ١٣٩٧

۱🔸 قوانین و مقررات چک درباره چک‌های اللکترونیکی لازم‌الرعایه است.

۲🔸بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.

۳🔸در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.

۴🔸جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌هاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن

۵🔸بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.

۶🔸راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

۷🔸بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

۸🔸جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده

۹🔸دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

۱۰🔸مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی

۱۱🔸لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵
بازهم از همگی عذرخواهی میکنم

3 Likes