تالار زبانشناس

معنی یه قسمت از درس

when claudius watches the play he looks very worried…

معنی دقیق این جمله چیه کلمه های watch وlookمگه یه معنی نمیده چرا از هر دو کلمه استفاده شده تو جمله

==================
این تاپیک مربوط به درس« شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

زمانی که کلادیوس نمایش را نگاه میکرد نگران به نظر میرسید

4 Likes

Watch= تماشا کردن
Look= به نظر رسیدن

این کلمات معنا و کاربردهای متفاوتی دارن…

2 Likes