معنی See You Around چیست؟

سلام معنی و ترجمه see you around چیه؟
بعضی جاها خداحافظ معنی‌اش کردند.
بعضی جاها “دور و اطراف میبینمت” معنی‌اش کردند.

معنای درست see you around چیه؟

4 پسندیده

وقتی میخواهیم با کسی خداحافظی کنیم یکی از راه‌هاش همینه که بگیم see you around به معنای «بعدا میبینمت».

البته معانی دیگری مثل «بازم می‌بینمت»، یا «تا بعد» هم میشه در نظر بگیریم.

7 پسندیده

اصطلاح عامیانه برای خداحافظی (محترمانه) با شخصی که او را احتمالاً دیگر نخواهید دید
see you around ​spoken used for saying goodbye to someone when you are not sure when you will meet them again.
از ریشه see someone around به معنی دیدار اتفاقی.
I’ve never actually met her, but I’ve seen her around.
منبع:

4 پسندیده

اکثر ما برای خدافظی به انگلیسی فقط از goodbye استفاده میکنیم. اما میتونیم از عبارت های قشنگ تر و متفاوت تری هم استفاده کنیم .
مثلا همین کلمه ای که شما مثال زدی …
من چند تا دیگه کلمه هم مثال میزنم که به نظرم خوبه…
خدافظی رسمی
Have a good/nice day
Take care
Nice knowing you
خدافظی غیر رسمی
Bye
See you later/ See you/ Later
It was a nice to see you again/ It was nice to see you/ Nice to see you
Peace out
Take it easy
I’m out of here
Catch you later/check you later/smell you later
I’m hanging off

3 پسندیده