تالار زبانشناس

نصف متن نیست! درس change your goal

اینو لطفا اصلاح کنین

==================
این تاپیک مربوط به درس« اهدافت را تغییر بده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « پادکست آقای ای جی » فصل: « قسمت ۲ »