تالار زبانشناس

Don't be Shy! How to Start a Conversation with Anyone in English

ویدیویی برای اعتماد به نفس در مکالمه
اکثر ویدیو هاش عالیه

24 Likes

مرسی ابوالفضل جان برای این معرفی خوب :blush: وبسایت جالبی هست :heart_eyes:

5 Likes