تالار زبانشناس

You've got it

معنی اصطاح! You’ve got it چی میشه؟ تا جایی که یاد دارم got it یعنی " گرفتم،فهمیدم " ,ولی توی این درس یه چیز دیگه ترجمه شده

/]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

اینجا خیلی روان ترجمه کردن…
اینجا خرگوش خطاب به لاک پشت میگه که تو میخوای با من مسابقه بدی!!! تو اون(مسابقه) رو بدست آوردی…(یعنی داره اون مسابقه رو قبول میکنه)

3 Likes