تالار زبانشناس

معنی اصطلاح the straw that broke the camel’s back

معنی جمله:
The break the Camel’s back
در اصطلاح فارسی همان کاسه صبر لبریز شدن است؟

1 Likes

آره معنیش همین میشه ،فقط کاملش اینه

“the straw that broke the camel’s back”

straw
آخرین ذره کاهی میشه که باعث میشه تعادل شتر به هم بخوره :slight_smile:

3 Likes

Thanks for your attention :rose:

2 Likes

این یه ضرب المثله که معادل فارسیش میشه کاسه صبر لبریز شدن
یعنی یه نفر اینقدر میره رو اعصابتون و شما خودتونو کنترا میکنید که دیگه نمیشه کنترل کنید و حسابی عصبی میشید

4 Likes

کارد به استخوان رسیدن هم میتونه معادلی برای این ضرب المثل انگلیسی باشه

2 Likes