تالار زبانشناس

ارزیابی مستند بقا

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از مستند « بقا » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
این مستند به توضیح حقایقی در مورد کتمان اختراعات و پیشرفت‌های تکنولوژی مربوط به استفاده از انرژی پاک، رایگان و بی پایان، افشای عاملان قدرت در سراسر جهان و شیوه ی کنترل قدرت توسط آنان می پردازد
سطح: 5

4 Likes