تالار زبانشناس

عدم وجود مکالمه ی فعالانه د

سلام، این درس قسمت مکالمه ی فعالانه (د) نداره

==================
این تاپیک مربوط به درس« مکالمه ی فعالانه قسمت ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مگا داستان » فصل: « ساوان اکتسابی »

2 Likes

سلام. برای بعضی درس های این دوره پیش میاد. مکالمه فعالانه در 3 بخش تقسیم شده. مکالمه فعالانه این درس کامله.

3 Likes