تالار زبانشناس

کمک در ترجمه جمله

The mean step sisters called her Cinderella
//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

خواهران ناتنی شرور او را سیندرلا صدا می‌زدند.

Mean معنی شرور و بدجنس هم میده.

3 Likes