تالار زبانشناس

He has learned that his will to live is very strong

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

او آموخته است که میلش به زندگی بسیار قوی است.

2 Likes