تالار زبانشناس

چالش شگفت انگیزان

لطفا ترجمه شگفت انگیزان رو بزارین ممنون میشم

2 Likes

سلام
منظورتون سکانس مورد تقلید این انیمیشنه؟
بفرمایید:

دستاتو شستی؟ با صابون؟
خشکشون کردی؟
چی. این همش سبزیه؟ کی سبزیجات سفارش داده؟
من دادم. اونا خوبن و تو هم مقداری ازشون میخوری.
آیا میخایم دربارش صحبت کنیم؟
چی؟
فیل تو اتاق!
کدوم فیل؟
پس فک کنم نمیکنیم.
تو به امروز داری اشاره میکنی.
آره قضیه ی امروز چیه؟
ما همه اشتباه کردیم. مثلا شما باید از جک جک مراقبت میکردید.
مراقبت از بچه وقتی شماها کار مهمی انجام میدادید!
ما درباره ش صحبت کردیم. شما به اندازه ی کافی بزرگ نیستید که درمورد این چیزا تصمیم بگیرید.
ما به اندازه ی کافی بزرگ هستیم که بتونیم کمک کنیم. آره…

3 Likes

بسیار مچکرم اقا مصطفی لطف کردین بزرگوارید

3 Likes