تالار زبانشناس

معنی واژه through

The mouse worked quickly, and chewed through the rope.

معنی این جمله و معنی دقیق واژه throughچی میشه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

سلام
تو اینجا یعنی از وسط
یعنی موش شروع کرد به جویدن طناب از وسط تا اینکه طناب پاره بشه

4 Likes