تالار زبانشناس

تفاوت many، much و lots of

اساتید یه سوال در مورد کاربرد کلمات بالا
Many تو جملات منفی و سوالی برای اسامی قابل شمارش
Much تو جملات منفی و سوالز برای غیر قابل شمارش
Lot of برای جملات مثبت جایگزین دو کلمه بالا
البته اگه درست بگم

Many people died

اینجا چرا از lot of استفاده نکرده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« بودیکا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

از many برای اسامی جمع استفاده میشه

از much برای اسامی مفرد غیر قابل شمارش

از a lot of یا lots of برای هر دو مورد بالا استفاده میشه

فرق بین کاربرد many و a lot of / lots of در اینه که lots of یا a lot of غیر رسمی و محاوره ای تره و برای موارد رسمی تر و نوشتار معمولا از many استفاده میشه، و به همین دلیله که از many استفاده شده

بین a lot of و lots of هم اگر بخواین مقایسه کنین، lots of رسمی تره

12 Likes

کلمه Many واسه غیر قابل شمارشا نیستا…
ولی رسمی بودن استفاده از منی تو جملات مثبت رو نمیدونستم ممنون…

4 Likes

اونجاش اشتباه لپی بود، کلا اسم جمع که غیر قابل شمارش نمیشه :rofl::sweat_smile: قابل شمارشه که جمع شده :sunglasses:

5 Likes
4 Likes