تالار زبانشناس

معنی عبارت way too much work

you will have way too much work

در جمله بالا مفهوم you will have way چیه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

عبارت way too much به معنای خیلی زیاده که در کل معنی جمله میشه تو کلی (خیلی زیاد) کار (برای انجام دادن) خواهی داشت

3 Likes